MENU
/ Vraagouders / Wat bieden wij jou als vraagouder? / Eerlijke gastouderbureautarieven

Eerlijke gastouderbureautarieven

De hoogte van onze gastouderbureaukosten zijn zorgvuldig afgewogen. Wij proberen met deze tarieven een goede balans te bieden tussen kwaliteit en financiële zekerheid.

Wij hanteren bewust geen bodemprijzen

Diverse praktijkvoorbeelden hebben aangetoond dat te lage tarieven op langere termijn financieel niet uit kunnen voor gastouderbureaus, met alle gevolgen van dien. Met deze tarieven kunnen wij vanuit een stabiele basis dagelijks alle taken uitvoeren die wettelijk verplicht zijn voor een gastouderbureau*.

Wij hanteren ook bewust geen hoofdprijzen

Wij hebben onze bovengrens ook bewust bepaald en gaan niet voor de hoofdprijs, ondanks het extra voordeel dat wij gastouders en nanny’s bieden, zoals gratis collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering voor gastouders en nanny’s en voordelige herhalingscursus EHBO voor kinderen. Wij zijn namelijk van mening dat het grootste deel van de kosten bestemd moet zijn voor degenen die daar het hardst voor werken en dat zijn de gastouders en nanny’s!

 

* Verplichte taken van een gastouderbureau:

 • Vraagouders, gastouders en nanny’s werven, selecteren en inschrijven.
 • Vraagouders en gastouders/nanny’s aan elkaar koppelen.
 • Driegesprek voeren op opvanglocatie vóór de start van de opvang om de samenwerking tussen vraagouder en gastouder/nanny en alle bijkomende werkafspraken goed vorm te geven.
 • Opvanglocatie bij de start van de opvang controleren op veiligheidsrisico’s en gezondheidsrisico’s en deze controle vervolgens elk jaar herhalen.
 • Deskundigheidseisen van de gastouder/nanny bij de start van de opvang controleren en vervolgens blijven monitoren zolang de opvangperiode duurt.
 • Opvanglocatie bij de start van de opvang registreren bij de gemeente en het proces monitoren.
 • Opstellen van wettelijke gastouderbureaucontracten tussen vraagouder, gastouder en gastouderbureau en bij belangrijke wijzigingen deze contracten aanpassen. 
 • Vraagouders ondersteunen bij de aanvraag van kinderopvangtoeslag.
 • Gastouders begeleiding bieden op pedagogisch vlak, waarbij er minimaal twee keer per jaar een afspraak wordt gemaakt op de opvanglocatie.
 • Jaarlijks een evaluatiegesprek met de vraagouders voeren over de voortgang van de gastouderopvang. 
 • Vraagouders en gastouders voorzien van protocollen, informatiedocumenten en formulieren en deze actueel houden.
 • Zorgdragen voor een registratiesysteem van de opvanguren.
 • Maandelijks incasseren van opvangkosten en uitbetalen van het loon.
 • Jaarlijks verzorgen van correcte jaaropgaven voor vraagouders en gastouders.
 • Vervanging zoeken tijdens zwangerschap of ziekte van de vaste gastouder of nanny.

Deel deze pagina!

Wil je met één van onze medewerkers spreken?

Bel ons op:
085-4017040