MENU
/ Vraagouders / Soorten gastouderopvang / Opvang bij vraagouder thuis, eigen kinderen

Opvang aan huis,
voor eigen kinderen

Bij deze vorm van opvang vindt de opvang bij de vraagouder thuis plaats en vangt de gastouder-aan-huis (nanny) alleen de kinderen van de vraagouder op. Dit is een luxe vorm van opvang waarbij je je niet meer hoeft te haasten om de kinderen naar de gastouder te brengen en weer op te halen en je kinderen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.

Dienstverlening aan Huis (DAH)

Doordat de vraagouder bij deze vorm van opvang de enige opdrachtgever van de gastouder is, valt deze vorm van gastouderopvang onder de regeling Dienstverlening aan Huis (DAH). Deze regeling is door de overheid in het leven geroepen om het voor particulieren mogelijk te maken om een andere particulier in te huren voor werkzaamheden in en rondom het huis. Kinderopvang valt hier ook onder.

Wanneer er gewerkt wordt volgens de regeling DAH betekent het dat de nanny in dienst komt bij de vraagouder en dat de vraagouder hiermee de werkgever wordt van de nanny. De vraagouder hoeft echter geen ingewikkelde administratie te voeren of loonbelastingen en werknemersverzekeringen af te dragen, zoals een bedrijf moet doen. Maar de vraagouder heeft wel meer verantwoordelijkheid en de nanny meer rechten, dan wanneer er gekozen wordt voor reguliere gastouderopvang (variant 1).

Wat zijn hierbij de regels?

  • De nanny vangt alleen jouw kinderen op.
  • De nanny houdt zich aan jouw huisregels en opvoedstijl.
  • Je gaat samen met de nanny een arbeidsovereenkomst aan, waarbij jij de werkgever bent en de nanny de werknemer.
  • Jullie maken samen afspraken over de werktijden, de dagindeling en eventuele extra taken, zoals boodschappen, koken en huishoudelijke taken.
  • Je betaalt de nanny één vast bedrag per gewerkt uur, ongeacht het aantal kinderen dat zij op dat moment onder haar hoede heeft. Dit bedrag mag nooit lager zijn dan het minimum uurloon. Wij maken gebruik van een all-in uurloon (zie volgende bullet) waarbij het minimum uurloon per 1 juli 2021 uitkomt op € 12,69. Echter bij Jippie starten wij de uurlonen voor nanny’s standaard bij € 13,00.  
  • Wanneer de nanny op vakantie gaat, heeft zij recht op vier weken doorbetaalde vakantie en 8% vakantietoeslag. De compensatie hiervoor is reeds verwerkt in het all-in uurloon, waardoor zij tijdens de vakantieperiode niet meer extra betaald krijgt.
  • Wanneer de nanny ziek wordt, heeft zij na 1 wachtdag recht op maximaal 6 weken doorbetaling van 70% van het gemiddelde loon dat zij in de afgelopen 3 maanden verdiend heeft. Dit loon mag niet lager zijn dan het minimumloon. Jij bent als vraagouder verplicht deze uren te betalen.
  • Wanneer de werkdag van de nanny op een officiële feestdag valt, wordt deze dag niet direct als doorbetaalde vrije dag gezien. Als jij deze dag geen opvang nodig hebt, dien je deze dag wel aan de nanny door te betalen. Als jij deze dag wel opvang nodig hebt, maar de nanny kan deze dag niet werken, heb je als vraagouder geen doorbetalingsverplichting.
  • De nanny mag niet meer dan 3 dagen per week bij je aan het werk. Doet ze dat wel, dan valt de opvang onder een zwaardere vorm van werkgeverschap en heb je als vraagouder extra administratieve en financiële verplichtingen.

Deel deze pagina!

Wil je met één van onze medewerkers spreken?

Bel ons op:
085-4017040