MENU
/ Vraagouders / Financiën / Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag

Wanneer je via Jippie je gastouderopvang regelt, begeleiden wij je stap voor stap bij het aanvragen van je kinderopvangtoeslag. Hieronder vind je alvast algemene informatie over de kinderopvangtoeslag.

Hoe werkt kinderopvangtoeslag?

De meeste vraagouders krijgen een deel van de kinderopvangkosten vergoed door de overheid in de vorm van kinderopvangtoeslag. De hoogte van deze toeslag wordt bepaald aan de hand van onderstaande factoren. Met deze factoren kun je rekening houden bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag en/of dien je bij de hand te hebben bij het maken van een proefberekening:

 1. Contracturen hoofdaanvrager
 2. Maximaal aantal uur per maand
 3. Opvanguren per kind
 4. Verzamelinkomen
 5. Uurtarief
 6. Maximaal compensabel uurtarief

Hieronder worden bovenstaande punten uitgelegd:

1. Contracturen hoofdaanvrager

Om te bepalen voor hoeveel uur kinderopvangtoeslag je per maand kunt aanvragen, dien je te kijken naar de hoogte van de contracturen van de ouder die het minste werkt. Deze persoon is tevens degene die de kinderopvangtoeslag dient aan te vragen. Heb je een eigen onderneming, dan kun je het aantal uren aanhouden dat je doorgeeft aan de Belastingdienst.

2. Maximaal aantal uur per maand

Bij dagopvang (0 tot 4 jaar) heb je als ouder recht op maximaal 140% van je contracturen. Bij buitenschoolse opvang (4 tot 13 jaar) heb je als ouder recht op maximaal 70% van je contracturen.

Vervolgens kun je onderstaande berekening aanhouden om uit te rekening op hoeveel uur je per maand recht hebt:

 • Aantal contracturen x 140% = maximaal aantal uur
  per kind per maand
 • Aantal contracturen x 70% = maximaal aantal uur
  per kind per maand

Goed om te weten!
De Belastingdienst kijkt naar het gemiddeld aantal uur per maand. Dus mocht je de ene maand 30 uur boven je maximaal aantal uur uitkomen, maar de maand erna zit je er 30 uur onder, dan kun je deze uren gewoon doorgeven en wordt hier aan het einde van het jaar een gemiddelde van gemaakt.

3. Opvanguren per kind

Bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag dien je per kind het aantal uur door te geven dat je gemiddeld gaat afnemen. Om te bepalen wat het gemiddelde aantal uren per kind per maand is, kun je de volgende berekening per kind aanhouden:

Aantal opvanguur per week x aantal opvangweken per jaar /
12 maanden = gemiddeld aantal opvanguur per maand

Op deze manier heb je het totaalaantal uur verspreid over het jaar en kom je niet in de problemen wanneer je bijvoorbeeld 6 weken geen opvang afneemt tijdens de vakantieperiode.

4. Verzamelinkomen

Bij het bepalen van de hoogte van de kinderopvangtoeslag wordt er gekeken naar het verzamelinkomen van jezelf én van je toeslagpartner. Wanneer je een realistische proefberekening wilt maken, dien je de correcte bruto jaarsalarissen van het voorgaande jaar paraat te hebben.

5. Uurtarief

Bij Jippie betaal je naast het loon van je gastouder of nanny, één vast bedrag per maand voor de gastouderbureaukosten. Om vervolgens uit te rekenen wat je uurtarief is, kun je de volgende berekening* aanhouden:

GOB kosten per maand / totaal aantal opvanguren per maand = GOB uurtarief + uurloon gastouder = totaal uurtarief voor vraagouder

* Bovenstaande berekening geldt alleen bij reguliere gastouderopvang (= opvang bij de gastouder thuis). De berekening bij gastouderopvang-aan-huis is iets ingewikkelder en kan het beste bij ons worden opgevraagd.

6. Maximaal compensabel uurtarief

Het maximaal compensabel uurtarief is een grensbedrag waarbinnen de vraagouder de opvangkosten deels vergoed krijgt. Elk bedrag van het totale uurtarief dat boven het grensbedrag uitkomt, wordt per definitie niet vergoed. De overheid bepaalt voor elk jaar een nieuw grensbedrag voor alle vormen van kinderopvang. Voor het jaar 2022 is het maximaal compensabel uurtarief voor gastouderopvang vastgesteld op € 6,52 per kind per uur.

Nuttige links

Deel deze pagina!

Wil je met één van onze medewerkers spreken?

Bel ons op:
085-4017040