MENU
/ Over Jippie / Kwaliteit / Oudercommissie

Oudercommissie

Wij zijn op zoek naar betrokken en kritische ouders voor onze oudercommissie, om zo de kwaliteit van ons gastouderbureau én van de daadwerkelijke kinderopvang te verbeteren!

Waarom een oudercommissie?

De invoering van een oudercommissie is een wettelijke verplichting voor elk gastouderbureau met meer dan 50 gastouders. Naast het feit dat het een verplichting is, zien wij het als een positieve ontwikkeling wanneer onze dienstverlening ook vanuit het perspectief van ouders onder de loep wordt genomen, zodat we uiteindelijk een steeds betere service kunnen bieden.

Wat is een oudercommissie?

Een oudercommissie bestaat uit 3 tot 5 ouders van het gastouderbureau. Zij vertegenwoordigen de ouders van alle kinderen die bij de aangesloten gastouders worden opgevangen. Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te verbeteren en daarbij de belangen van de kinderen en ouders van het gastouderbureau zo goed mogelijk te behartigen.

Waarom lid worden van een oudercommissie?

Voor ouders is een oudercommissie een mooie manier om een bijdrage te leveren aan – en daarmee indirect invloed uit te oefenen op – de kwaliteit van de opvang van hun eigen kinderen!

Waarover kan de oudercommissie adviseren?

De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheid en kan advies uitbrengen over voorgenomen besluiten met betrekking tot:

  • Het kwaliteitsbeleid van Jippie
  • Het pedagogisch beleid van Jippie
  • Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
  • Begeleiding en deskundigheidsbevordering van gastouders
  • Klachtenreglement van Jippie
  • Tariefstelling voor de gastouderopvang

Heb je interesse?

Wij kunnen je telefonisch voorzien van extra informatie en/of via de mail aanvullende informatie toesturen, zodat je je eerst goed kunt inlezen voordat je het definitieve besluit neemt om deel te nemen aan de oudercommissie.

Neem hiervoor contact op met Janet Visser:
085 – 4017040 of via info @ jippie-gastouderservice.nl

Deel deze pagina!

Wil je met één van onze medewerkers spreken?

Bel ons op:
085-4017040