MENU
/ Over Jippie / Algemeen / Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Wanneer een vraagouder gebruik maakt van de dienstverlening van Jippie gastouderservice (Jippie), zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing:

  1. Jippie is een LRK-geregistreerd gastouderbureau dat verantwoordelijk is voor o.a. de volgende taken:
   –  Vraagouders en gastouders/nanny’s matchen.
   –  Locaties waar de gastouderopvang plaatsvindt (jaarlijks) controleren en wettelijk registreren bij de gemeente.
   –  Gastouders/nanny’s pedagogische ondersteuning bieden.
   –  Maandelijks de kassiersfunctie vervullen (incasseren van opvangkosten bij vraagouder en uitbetaling van loon aan gastouder/nanny).
  2. Wanneer de vraagouder via bemiddeling van Jippie in contact komt met een geschikte gastouder/nanny zal Jippie de registratieprocedure in gang brengen en zorgen dat er een wettelijke koppeling tot stand gebracht wordt.
  3. Vraagouders kunnen ook zelf een gastouder/nanny aandragen, waarna Jippie de registratieprocedure in gang zal brengen en zal zorgen dat er een wettelijke koppeling tot stand gebracht wordt.
  4. Wanneer er na het opstarten van de registratieprocedure door de vraagouder en/of de gastouder/nanny voor gekozen wordt om de gastouderopvang vóór de officiële startdatum te annuleren, is Jippie gerechtigd eenmalig annuleringskosten in rekening te brengen bij de vraagouder. De vraagouder kan er vervolgens voor kiezen om een deel hiervan bij de gastouder/nanny in rekening te brengen als de gastouder/nanny de persoon is die de gastouderopvang annuleert. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de situatie, te weten:
   –  Annulering na een koppelingsgesprek op locatie: € 50,00
   –  Annulering na een koppelingsgesprek én risico-inventarisatie op locatie: € 75,00
   –  Annulering na een koppelingsgesprek, risico-inventarisatie én een GGD-inspectie op locatie: € 100,00
  5. Wanneer de vraagouder via bemiddeling van Jippie in contact komt met een geschikte gastouder/nanny en besluit de administratie van de koppeling onder te brengen bij een ander gastouderbureau of de administratie op een andere wijze te verzorgen, is Jippie gerechtigd eenmalige bemiddelingskosten van € 240,00 in rekening te brengen bij de vraagouder.
  6. Enkele gemeenten in Nederland hanteren leges (financiële vergoeding) voor het opstarten van een gastouderopvanglocaties. Hierbij hanteert Jippie de volgende regels:
   –  Bij reguliere gastouderopvang (opvang bij gastouder thuis) zijn de kosten van de leges voor de gastouder.
   –  Bij gastouderopvang-aan-huis (opvang door nanny bij vraagouder thuis) zijn de kosten van de leges in eerste instantie voor de vraagouder. Mocht de nanny echter besluiten binnen 3 maanden na de start te stoppen met de werkzaamheden, dan is de nanny verplicht de helft van de leges te vergoeden aan de vraagouder. Mocht de nanny besluiten binnen 6 maanden na de start te stoppen met de werkzaamheden, dan is de nanny verplicht een kwart van de leges te vergoeden aan de vraagouder.
  7. Er wordt een proeftijd van 2 maanden gehanteerd waarbinnen de vraagouder en de gastouder/nanny de samenwerking met elkaar zonder opzegtermijn kunnen opzeggen. Voor de vraagouder geldt in deze situatie echter nog wel voorwaarde nr. 8 van deze Algemene Voorwaarden.
  8. De vraagouder gaat met Jippie een contract aan voor onbepaalde tijd met een minimale duur van 3 maanden.
  9. Na de duur van 3 maanden mag de vraagouder het contract op elke gewenst moment beëindigen. Hierbij dient de vraagouder wel rekening te houden met een opzegtermijn van één maand, ingaande aan het einde van de maand waarin wordt opgezegd.
  10. Tijdens de contractperiode is de vraagouder verplicht de afgesproken maandelijkse bureaukosten te betalen aan Jippie, ook wanneer er in een maand weinig tot geen uren zijn afgenomen.
  11. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail aan Jippie te worden doorgegeven.


Bovenstaande is een beknopte versie van onze Algemene Voorwaarden. De uitgebreide variant is op aanvraag verkrijgbaar.


Laatste wijziging Algemene Voorwaarden: 16-11-2020

Deel deze pagina!

Wil je met één van onze medewerkers spreken?

Bel ons op:
085-4017040