MENU
/ Over Jippie / Algemeen / Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Wanneer een vraagouder gebruik maakt van de dienstverlening van Jippie gastouderservice (Jippie), zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing:

 

  1. Jippie is een geregistreerd gastouderbureau dat verantwoordelijk is voor o.a. de volgende taken:
   –  Vraagouders en gastouders/nanny’s met elkaar in contact brengen.
   –  Gastouderopvanglocaties controleren en registreren bij de gemeente.
   –  Gastouders/nanny’s pedagogische ondersteuning bieden.
   –  Maandelijks de kassiersfunctie vervullen (opvangkosten incasseren en loon uitbetalen).
  2. Wanneer de vraagouder via bemiddeling van Jippie in contact komt met een geschikte gastouder/nanny zal Jippie de registratieprocedure in gang brengen en zorgen dat er een wettelijke koppeling tot stand gebracht wordt.
  3. Vraagouders kunnen ook zelf een gastouder/nanny aandragen, waarna Jippie de registratieprocedure in gang zal brengen en zal zorgen dat er een wettelijke koppeling tot stand gebracht wordt.
  4. Wanneer na het opstarten van de registratieprocedure er door de vraagouder en/of de gastouder/nanny voor gekozen wordt om de gastouderopvang vóór de officiële startdatum te annuleren, is Jippie gerechtigd eenmalig annuleringskosten in rekening te brengen bij de vraagouder. De vraagouder kan er vervolgens voor kiezen om een deel hiervan bij de gastouder/nanny in rekening te brengen als de gastouder/nanny de persoon is die de gastouderopvang annuleert. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de situatie, te weten:
   –  Annulering na een koppelingsgesprek op locatie: € 50,00
   –  Annulering na een koppelingsgesprek én risico-inventarisatie op locatie: € 75,00
   –  Annulering na een koppelingsgesprek, risico-inventarisatie én een GGD-inspectie op locatie: € 100,00
  5. Wanneer de vraagouder via bemiddeling van Jippie in contact komt met een geschikte gastouder/nanny en besluit de administratie van de koppeling onder te brengen bij een ander gastouderbureau of de administratie op een andere wijze te verzorgen, is Jippie gerechtigd eenmalig bemiddelingskosten van € 240,00 in rekening te brengen bij de vraagouder.
  6. Enkele gemeenten in Nederland hanteren leges (financiële vergoeding) voor het opstarten van een gastouderopvanglocaties. Hierbij hanteert Jippie de volgende regels:
   –  Bij reguliere gastouderopvang (opvang bij gastouder thuis) zijn de kosten van de leges voor de gastouder.
   –  Bij gastouderopvang-aan-huis (opvang door nanny bij vraagouder thuis) zijn de kosten van de leges in eerste instantie voor de vraagouder. Mocht de nanny echter besluiten binnen de proeftijd van 2 maanden te stoppen met de werkzaamheden, dan is de nanny verplicht de helft van de leges te vergoeden aan de vraagouder.
  7. Er wordt een proeftijd van 2 maanden gehanteerd waarbinnen de vraagouder en de gastouder/nanny de samenwerking met elkaar zonder opzegtermijn kunnen opzeggen. Voor de vraagouder geldt in deze situatie echter nog wel voorwaarde 8.
  8. De vraagouder gaat met Jippie een contract aan voor onbepaalde tijd met een minimale duur van 3 maanden.
  9. Na de duur van 3 maanden mag de vraagouder het contract op elke gewenst moment beëindigen. Hierbij dient de vraagouder wel rekening te houden met een opzegtermijn van één maand, ingaande aan het einde van de maand waarin wordt opgezegd.
  10. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail aan Jippie te worden doorgegeven.


Bovenstaande is een beknopte versie van onze Algemene Voorwaarden. De uitgebreide variant is op aanvraag verkrijgbaar, maar wordt daarnaast ook standaard overhandigd in de eerste fase van de aanmelding.


Laatste wijziging algemene voorwaarden: 22-01-2020

Deel deze pagina!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Wil je met één van onze medewerkers spreken?

Bel ons op:
085-4017040