MENU
/ Informatieplein / Coronavirus & Gastouderopvang / RIVM-testbeleid voor gastouders

Coronavirus & gastouderopvang

RIVM-testbeleid voor gastouders

Vanaf 6 mei 2020 kunnen medewerkers in het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en kinderopvang (waaronder gastouderopvang) getest worden volgens onderstaand RIVM-testbeleid. Medewerkers met klachten passend bij coronavirusinfectie (neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts) moeten thuisblijven en zich ziekmelden bij hun werkgever. Of in het geval van gastouders en nanny’s; die melden zich ziek bij hun vraagouder(s) én het gastouderbureau.

Datum laatste bewerking: 07-05-2020

Het testbeleid geldt voor:

 • Medewerkers in het basisonderwijs, speciaal (basis) onderwijs, (medisch) kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouders die beroepsmatig in aanraking komen met groepen kinderen.
 • Personen die beroepsmatig betrokken zijn bij het vervoer van groepen kinderen van en naar het basisonderwijs, speciaal (basis) onderwijs/ kinderopvang.

Hoe gaat het precies in z’n werk?

 1. De regie voor het testen ligt bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst in de regio. Ga voor meer informatie naar de website van GGD GHOR.
 2. Een gastouder kan getest worden wanneer deze ten minste 24 uur symptomen heeft van: hoesten en/of neusverkouden en/of koorts.
 3. De gastouder kan zelf rechtstreeks contact opnemen met de GGD, afdeling infectieziektebestrijding. Hiervoor kan in Friesland het volgende aanvraagformulier voor een coronatest bij GGD Fryslân gebruikt worden.
 4. Totdat de uitslag van de test bekend is, kan de gastouder niet aan het werk bij zichzelf thuis of als nanny bij de vraagouder thuis. In afwachting van de testuitslag ontvangt de gastouder ook op andere wijze geen kinderen of andere volwassenen thuis.
 5. Indien de test negatief is, kan de gastouder weer aan het werk met in achtneming van algemene hygiënemaatregelen.
 6. Indien de test positief is, moet de gastouder ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de gastouder weer aan het werk en kinderen opvangen. Tenzij de gastouder de kinderen opvangt in eigen woning en daarbij huisgenoten heeft (zie punt 7).  
 7. Huisgenoten van een gastouder met COVID-19 moeten tot 14 dagen na het laatste contact met de patiënt in thuisquarantaine blijven. Dat is omdat zij tot 14 dagen na het laatste contact nog ziek kunnen worden.
 8. Bij alle gastouders met een bevestigde coronavirusinfectie doet de GGD bron- en contactonderzoek. De GGD vraagt dan aan de patiënt met wie hij precies contact heeft gehad in de besmettelijke periode en neemt zo nodig maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan.
 9. Welke maatregelen verder precies genomen moeten worden op de opvanglocatie is afhankelijk van de omstandigheden en wordt bepaald door de GGD. De GGD neemt daarover contact op met het gastouderbureau.

Bron: RIVM

Deel deze pagina!

Wil je met één van onze medewerkers spreken?

Bel ons op:
085-4017040