MENU
/ Informatieplein / Coronavirus & Gastouderopvang / Richtlijnen voor EHBO in coronatijd

Coronavirus & gastouderopvang

Richtlijnen voor EHBO in coronatijd

Foto: Gustavo Fring via Pexels
Foto: Gustavo Fring via Pexels

In de basis van de EHBO-richtlijnen staat dat de veiligheid van de hulpverlener voorop staat. De onzekere tijden rondom het coronavirus roepen dan ook vragen op omtrent het veilig verlenen van eerste hulp. Begrijpelijk, want voor iedereen is deze situatie nieuw en vergt het aanpassingen. Het Oranje Kruis heeft hiervoor richtlijnen opgesteld om duidelijkheid te brengen en onrust weg te nemen.

Laatste update: 27-05-2020

1. Wel of geen fysiek contact bij EHBO?

Let op gevaar betekent bij COVID-19: voorkomen zelf besmet te raken. Beoordeel daarom bij elke situatie of het noodzakelijk is het slachtoffer binnen anderhalve meter te benaderen. Is dit niet nodig, verleen dan hulp op afstand door aanwijzingen te geven waarmee het slachtoffer zichzelf kan helpen. En bel indien nodig 112. Is het wel noodzakelijk binnen anderhalve meter van het slachtoffer te komen, beperk je dan tot levensreddend handelen.

2. Welke voorbereiding kun je treffen?

Onderstaande voorbereidingen gelden eigenlijk standaard voor EHBO, maar toch even goed om hierbij extra te benoemen:

 1. Draag tijdens het verlenen van eerste hulp zoveel mogelijk beschermende handschoenen ter bescherming van jezelf en het slachtoffer. Goed om te weten: Vinyl handschoenen beschermen niet tegen micro- organismen!
 2. Indien mogelijk: was de handen voor fysiek contact.

3. Wel of geen beademing tijdens reanimatie?

Hierin volgt Het Oranje Kruis de richtlijnen van de NRR, waarin het volgende staat beschreven:

 • Is het slachtoffer volwassen zonder duidelijke of bewezen infectie?
  Geef dan alleen
 borstcompressies, géén mond-op-mond beademing.
 • Is het slachtoffer COVID-19 positief of is hiervoor een sterke verdenking?
  Geef dan géén 
borstcompressies of mond-op-mond beademing. Alleen een AED mag hier worden gebruikt.
 • Is het slachtoffer een kind van 0-12 jaar?
  Bij kinderen blijft de inzet van de reanimatiehandelingen ongewijzigd, inclusief beademing en borstcompressies!

4. Kun je de taken verdelen?

Indien meerdere EHBO’ers aanwezig zijn, verdeel dan de taken. Laat iemand die reeds genezen is van het coronavirus of in optimale gezondheid verkeert het fysieke contact uitvoeren. Mensen ouder dan 50 jaar wordt aangeraden altijd op afstand te blijven. Andere EHBO’ers kunnen taken op afstand oppakken, zoals het bellen voor hulp en het op afstand houden van kijkers.

5. Wat te doen na de eerstehulpverlening?

Na het verlenen van eerste hulp dienen de handen zo spoedig mogelijk minimaal 20 seconden grondig te worden gewassen. Is er een ambulance aanwezig, desinfecteer de handen dan al bij de ambulance als dat mag. Vermijd na hulp aan iemand die is besmet met het virus de eerste 2 weken contact met anderen, totdat zeker is dat men zelf niet is besmet of weer volledig is hersteld. Bel bij hoge koorts of moeilijkheden met ademen de huisarts.

 

Bron: Oranje Kruis

Deel deze pagina!

Wil je met één van onze medewerkers spreken?

Bel ons op:
085-4017040