MENU
/ Informatieplein / Coronavirus & Gastouderopvang / Protocol Gastouderopvang

Coronavirus & gastouderopvang

Protocol Gastouderopvang

Coronavirus en gastouderopvang
Foto: Polina Tankilevitch / Pexels

In dit protocol wordt ingegaan op de praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden dient te worden tijdens de gastouderopvang en nanny-opvang. Dit protocol dient door álle vraagouders, gastouders en nanny’s goed doorgenomen en nageleefd te worden. 

Laatste update: 08-02-2021

Belangrijk nieuws!
De kinderdagopvang en de gastouderopvang gaan vanaf maandag 8 februari 2021 weer volledig open. Het OMT noemt dit besluit verantwoord, maar er worden wel aanvullende maatregelen genomen om verspreiding van COVID-19 binnen de kinderopvang tegen te gaan. Deze extra maatregelen hebben voornamelijk betrekking op kinderdagverblijven waar grote groepen kinderen worden opgevangen en het gevaar voor coronahaarden groter is. Voor de gastouderopvang gelden vanaf maandag vrijwel dezelfde regels die vóór en tijdens de lockdown ook golden. Deze regels kun je vinden in onderstaande geüpdatet versie van het Protocol Gastouderopvang.

In het protocol kun je onderstaande informatie vinden:

 1. Hygiënemaatregelen
 2. Breng- en haalmomenten
 3. Thuisblijfregels voor kinderen
 4. Thuisblijfregels voor gastouders
 5. Communicatie

1.  Hygiënemaatregelen

 1. Gastouders, vraagouders en kinderen dienen zich aan de RIVM-hygiënemaatregelen te houden:
  • Regelmatig handen wassen.
  • Geen handen schudden.
  • Hoesten en niezen in de elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg.
  • Niet aan het gezicht zitten.

 2. Gastouders en vraagouders dienen afstand te bewaren van elkaar:
  • Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
  • Tussen gastouder en kinderen hoeft ook geen 1,5 meter afstand bewaard worden.
  • Tussen gastouder en vraagouder onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
 3. Zorg voor vloeibare zeep, papieren wegwerp handdoeken of keukenrol.
 4. Laat de kinderen direct bij binnenkomst hun handen wassen met water en zeep voor minimaal 20 seconden.
 5. Bespreek de hygiënemaatregelen met kinderen en help ze (elkaar) eraan herinneren en herhaal de regels en de reden.
 6. Ventileer regelmatig de opvangruimtes en zet ramen en deuren extra open of op een kier.
 7. Maak extra vaak de materialen schoon waar gastouder en kinderen gebruik van maken en de plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots).
 8. Voor meer informatie en tips ga naar de hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven die zijn opgesteld door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV): 
  https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
 9. Wees terughoudend met het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging door inname van deze middelen. Handenwassen voldoet bij de preventie van besmetting.
 10. Gastouders hoeven géén mondmaskers te dragen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden; het wordt zelfs afgeraden.
 11. Vraagouders die hun kinderen komen brengen en halen dienen bijvoorkeur wél een een mondmasker te dragen. Dit advies wordt gegeven omdat ervan uit wordt gegaan dat bij brengen en halen de 1,5 meter afstand tussen volwassenen niet altijd goed aangehouden kan worden. 

2.  Breng- en haalmomenten

 1. Controleer bij binnenkomst of het kind klachten heeft:
  • Een kind met alleen verkoudheidsklachten mag opgevangen worden.
  • Heeft het kind (of iemand in huishouden van het kind) koorts (meer dan 38 graden) en/of heeft het benauwdheidsklachten, dan mag het kind niet opgevangen worden. Ga voor meer informatie naar hoofdstuk 3: ‘Thuisblijfregels voor kinderen.’
  • Ontwikkelt het kind de koortsklachten of benauwdheidsklachten gedurende de dag, dan moet het kind direct weer opgehaald worden door de ouders.
 2. Haal- en brengmomenten zijn kort:
  • Beperk de overdracht tijdens het brengen en halen en bespreek belangrijke informatie over een kind eventueel via de mail, WhatsApp of telefonisch.
  • Laat de oudere kinderen alleen binnen komen of beperk de overdracht tot de deur.
 3. Zorg voor voldoende afstand tijdens de overdracht:
  • Laat kinderen door één volwassene halen of brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken.
  • Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen.
  • Zorg voor extra ruimte in de gang, woonkamer of in de tuin.
 4. Beperk het contact tussen vraagouders onderling zoveel mogelijk.
  Denk hierbij aan:
  • Spreiding in haal- en brengmomenten.
  • In etappes brengen van kinderen en/of maximumaantal ouders tegelijk naar binnen.
  • Het aanbrengen van lijnen (of andere afbakening) waarachter ouders moeten wachten.
  • Het creëren van één route door het huis, waarbij de ingang gescheiden is van de uitgang, waardoor ouders elkaar niet hoeven te passeren.
  • Let op dat ouders (buiten) niet bij elkaar clusteren.
 5. Denk er ook over na hoe de overdracht van het (jonge) kind van ouder naar gastouder kan plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Bijvoorbeeld door een ouder het kind in een Maxi-Cosi, in een wipstoeltje of op een speelkleed te laten zitten/neer te leggen en afstand te nemen zodat de gastouder het kind kan oppakken. Let op: De emotionele veiligheid dient hierbij wel te worden gewaarborgd.

3.  Thuisblijfregels voor kinderen

 1. Kinderen mogen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten naar de kinderopvang, behalve:
  • als het kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals: koorts (38 graden Celsius en hoger), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak;
  • als zij een huisgenoot zijn van een patiënt met een bevestigde COVID -19 infectie;
  • als er iemand in het huishouden van het kind is die naast (milde) corona klachten ook koorts (38 graden en hoger) en/of benauwdheid heeft en er is nog geen negatieve testuitslag.
  • Een kind mag wel naar de opvang als een broer of zus in quarantaine moet, omdat uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat een kind in nauw contact is geweest met een coronapatiënt (dat wil zeggen binnen 24 uur in totaal 15 minuten binnen 1,5 meter afstand is geweest). Voorwaarde hierbij is wel dat het kind zelf niet is blootgesteld aan de positief geteste persoon. Als de broer of zus vervolgens klachten van koorts of benauwdheid ontwikkelt of positief wordt getest, mag deze broer of zus niet meer naar de opvang (zie punt hierboven). 
  • Kinderen van 4 jaar en ouder mogen vanaf 8 februari 2021 niet naar school en daarom ook niet naar de gastouder met verkoudheidsklachten. Pas nadat zij 24 uur klachtenvrij zijn of na een negatieve coronatestuitslag mag het kind weer naar de gastouder. Uitzondering hierop zijn kinderen met chronische klachten die bij alle partijen bekend zijn. 
 2. Ga voor meer informatie over COVID-19 en kinderen naar:
  https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
 3. Om snel duidelijkheid te krijgen of een kind naar de opvang mag of niet, is er een handige beslisboom ontwikkeld die bij twijfel gebruikt kan worden:
  https://www.jippie-gastouderservice.nl/informatieplein/coronavirus-gastouderopvang/beslisboom-bij-verkoudheidsklachten/
 4. Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn.
 5. Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht hun kinderen met klachten passend bij COVID-19 te laten testen. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:
  • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (= loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) maar ook als er sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is;
  • het kind corona-gerelateerde klachten heeft na contact met iemand met corona;
  • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek;
  • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
 6. Ga voor het testbeleid naar:
  https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
 7. Als iemand in het huishouden van het kind koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind thuis en/of mag er geen opvang plaatsvinden op het adres van de vraagouder.
 8. Als iemand in het huishouden van het kind negatief getest is voor COVID -19 of als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag het kind weer opgevangen worden en/of mag er weer opvang plaatsvinden op het adres van de vraagouder.
 9. Als iemand in het huishouden van het kind positief getest is voor COVID -19 zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend:
  • Kinderen moeten thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie (dat wil zeggen geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten).
  • Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten kinderen in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag.
  • Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie (zonder risicocontact met huisgenoten) is mogelijk, dan mogen alle overige huisgenoten (dus ook kinderen) na 10 dagen quarantaine weer naar buiten/opvang/school/werk mits ze geen klachten hebben ontwikkeld.
  • Gedurende deze periode mag er uiteraard ook geen opvang plaatsvinden op het adres van de vraagouder.
 10. Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat een kind in nauw contact (dat wil zeggen binnen 24 uur in totaal 15 minuten binnen 1,5 meter afstand is geweest) is geweest met een besmette persoon, gaat het kind in quarantaine. Het kind kan zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon. Ook als het kind geen klachten heeft. Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. 
 11. Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit een herkenbaar beeld is, dan kan het kind na overleg tussen ouder en houder naar de opvang. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.
 12. Het RIVM heeft een handreiking opgesteld en de lokale GGD kan advies geven in specifieke situaties, zie:
  https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
 13. In het geval van een positieve besmetting onder gastouder en kinderen op een opvanglocatie dient de GGD-afdeling infectieziektebestrijding te worden geïnformeerd. 
 14. Zie informatie over uitbraakonderzoek op website van het RIVM:
  https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen
 15. Voor ouders en kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. Voor kinderen 5 tot en met 12 jaar geldt als uitzondering dat zij wel naar de  gastouderopvang, naar school en sport mogen, tenzij zij corona -gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot die naast (milde) coronaklachten koorts en/of benauwdheid heeft. Ouders mogen hun kinderen echter tijdens hun eigen 10 dagen thuisquarantaine niet brengen of halen

4.  Thuisblijfregels voor gastouders

    Algemeen:

 1. Een gastouder met corona-gerelateerde klachten mag géén opvang bieden. Het gaat hierbij om (milde) klachten als: Hoesten – Neusverkoudheid – Loopneus – Niezen – Keelpijn – Verhoging tot 38 graden of koorst (vanaf 38 graden) – Plotseling verlies van reuk of smaak. 
 2. Een gastouder met corona-gerelateerde klachten mag zich vanaf dag één gelijk laten testen.
 3. Een gastouder hoeft niet eerst naar een arts voor een doorverwijzing; deze kan rechtstreeks een afspraak maken bij de GGD.
 4. Ga voor meer informatie over het testbeleid naar:
  https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
 5. Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de gastouder thuis. De gastouder ontvangt in afwachting van de testuitslag geen kinderen of andere volwassenen thuis.
  • Indien de test negatief is, kan de gastouder weer aan het werk met in achtneming van algemene hygiënemaatregelen.
  • Indien de test positief is, moet de gastouder ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de gastouder weer aan het werk.
 6. In het geval dat een gastouder (in overleg met de huisarts) besluit om niet getest te worden, mag de gastouder weer aan het werk als zij tenminste 24 uur klachtenvrij is.
 7. Als een gastouder zich zonder klachten laat testen op COVID-19 en positief test, blijft de gastouder in ieder geval tot 5 dagen na testafname in isolatie. Ook de huisgenoten en nauwe contacten gaan in quarantaine. Als de gastouder na 5 dagen nog klachtenvrij is, mag zij uit isolatie en wordt ook de quarantaine voor huisgenoten/nauwe contacten opgeheven. Als de gastouder binnen de 5 dagen na testafname klachten krijgt, blijft zij langer in thuisisolatie. Ook moeten de huisgenoten dan thuis in quarantaine blijven tot 10 dagen na het laatste risicocontact.

  Zieke huisgenoten in geval van opvang bij de gastouder thuis:

 8. De gastouder mag opvang blijven bieden als een huisgenoot (vanaf 13 jaar of ouder) verkoudheidsklachten heeft en deze huisgenoot niet in dezelfde ruimte verblijft/aanwezig is als ouders en de kinderen die worden opgevangen door de gastouder.
 9. Als de eigen kinderen van de gastouder van 0 t/m 12 jaar verkoudheidsklachten hebben, mag de gastouder op reguliere wijze opvang blijven bieden.
 10. Als een huisgenoot (ongeacht welke leeftijd) van de gastouder koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, kan er géén opvang worden geboden.
 11. Als de testuitslag negatief is of als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag er weer gastouderopvang in eigen huis plaatsvinden.
 12. Als een kind van de gastouder in quarantaine moet omdat uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat een kind in nauw contact (dat wil zeggen binnen 24 uur in totaal 15 minuten binnen 1,5 meter afstand) is geweest, kan de opvang doorgang vinden, mits het kind niet in dezelfde ruimte verblijft/aanwezig is als de vraagouders en de kinderen die worden opgevangen door de gastouder.
 13. Als iemand in het huishouden van de gastouder getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, mag de gastouder geen opvang bieden tot 24 uur nadat die persoon klachtenvrij is plus 10 dagen (dit is langer dan de 7 dagen als de medewerker/gastouder zelf positief is getest, vanwege de incubatietijd).

  Zieke huisgenoten in geval van opvang bij de vraagouder thuis:

 14. Als iemand in het huishouden van de gastouder (nanny) milde verkoudheidsklachten heeft, mag de gastouder (nanny) gewoon aan het werk bij de vraagouder.
 15. Als iemand in het huishouden van de gastouder (nanny) naast de verkoudheidsklachten óók koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de gastouder (nanny) thuis en mag zij niet aan het werk bij de vraagouder.
 16. Als de testuitslag negatief is of als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de gastouder (nanny) weer naar het werk.
 17. Als iemand in het huishouden van de gastouder getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de gastouder (nanny) wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 extra dagen thuisblijven (dit is langer dan de 7 dagen als de medewerker/gastouder zelf positief is getest, vanwege de incubatietijd).
 18. Ga voor meer informatie naar:
  lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis

  Gastouders en huisgenoten in de risicogroep:

 19. Gastouders die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst3) én gastouders met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen niet worden verplicht te werken. In overleg met de ouders kan besloten worden om de opvang anders te organiseren. Dit kan inhouden dat ouders de kinderen ergens anders onderbrengen (tijdelijk of permanent). Maar dit kan ook inhouden dat de werkzaamheden van de gastouder zo worden aangepast dat er beter gelet kan worden op het houden van 1,5 meter afstand tot volwassenen én kinderen en op de hygiëne. Wanneer gekozen wordt voor het aanpassen van de werkzaamheden, dient het gastouderbureau hiervan op de hoogte te worden gesteld. Het bureau kan vervolgens bepalen of de kwaliteit van de opvang en/of de wettelijke eisen uit de Wet Kinderopvang hierbij niet in het gedrang komen.
 20. Ga voor meer informatie naar de website van het RIVM:https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen

  Gastouders die zwanger zijn:

 21. Gastouders die zwanger zijn voeren bij voorkeur vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen (zowel kinderen als volwassenen) te houden. De gastouder gaat hierover in overleg met de behandelaar. Daarnaast gaat de gastouder óók in overleg met het gastouderbureau, zodat bepaald kan worden of de kwaliteit van de opvang en/of de wettelijke eisen uit de Wet Kinderopvang hierbij niet in het gedrang komen.
 22. Lukt het niet om in het laatste trimester van de zwangerschap de 1,5 meter te houden, dan kan ervoor gekozen worden om eerder met zwangerschapsverlof te gaan. Let op, deze extra tijd valt niet onder het (betaalde) zwangerschapsverlof van het UWV.
 23. Ga voor meer informatie naar de website van het RIVM:
  https://lci.rivm.nl/zwangerschap-werk-en-covid-19

  Terugkeer vanuit oranje of rood gebied: 

 24. Voor gastouders die terugkeren uit een land of gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Gastouders kunnen in deze periode geen opvang bieden. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.
 25. Ga voor meer informatie naar de website van Rijkoverheid:
  https://www.nederlandwereldwijd.nl/

5.  Communicatie

 1. Bespreek vooraf met vraagouders welke regels er aangehouden worden bij het brengen, het halen en de overdracht van het kind.
 2. Bespreek tevens van tevoren met vraagouders bij welke ziekteverschijnselen het kind thuisblijft en wanneer het kind weer mag komen.
 3. Bewaak de emotionele veiligheid voor kinderen door ze voor te bereiden op de manier van overdracht. Neem ouders mee in het belang van bewaken van de emotionele veiligheid.
 4. Hang posters op om ouders én kinderen er extra op te attenderen welke regels er gelden binnen de opvang. Gebruik eventueel hiervoor de volgende posters: https://www.jippie-gastouderservice.nl/informatieplein/coronavirus-gastouderopvang/diverse-posters-voor-gastouderopvang/
 5. Ga met kinderen in gesprek over het coronavirus. Heb je al vaker gepraat over het coronavirus? Blijf dat doen. Zo blijf je in gesprek en weet je wat er in het kind omgaat. Gebruik hiervoor de volgende 12 tips: https://www.jippie-gastouderservice.nl/informatieplein/coronavirus-gastouderopvang/12-tips-praten-met-kinderen-over-coronavirus/

Bron:
De basis van dit protocol is het protocol voor de kinderopvang dat is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. 

Deel deze pagina!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Wil je met één van onze medewerkers spreken?

Bel ons op:
085-4017040