MENU
/ Informatieplein / Coronavirus & Gastouderopvang / Doorbetalingsplicht vraagouders

Coronavirus & gastouderopvang

Doorbetalingsplicht vraagouders

Coronavirus & Gastouderopvang - Doorbetalingsplicht vraagouders
Foto: AdobeStock

De overheid heeft bepaald dat ouders een doorbetalingsplicht hebben in deze periode, ook wanneer zij geen of niet volledig gebruik kunnen maken van de gastouderopvang. Doorbetaling aan gastouders en nanny’s is nodig om ervoor te zorgen dat zij financieel overeind blijven en dat er straks na deze crisis nog steeds opvangplekken beschikbaar zijn voor alle kinderen die er dan weer gebruik van willen maken.

Datum laatste bewerking: 18-03-2020

Wat houdt deze doorbetalingsverplichting precies in?
Ten eerste bekent dit dat de standaard afspraken die vraagouders, gastouders en nanny’s onderling gemaakt hebben met betrekking tot vrije dagen, vakanties en ziekte, komen te vervallen. Dit geldt zowel voor contracten waarbij de gastouder of nanny freelancer is (dat zijn de meeste gastouders en nanny’s) als voor contracten waarbij de gastouder of nanny ZZP-er is. In beide gevallen gaat het om gesubsidieerde opvang en daarom geldt de -door de overheid opgelegde- doorbetalingsplicht voor alle vraagouders. Hieronder wordt uitgelegd welke stappen hiervoor genomen dienen te worden. 

Voor welke situaties geldt de doorbetalingsplicht?
De doorbetalingsplicht geldt voor alle situaties waarbij de gastouder of nanny de kinderen niet kan opvangen als gevolg van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Hieronder een overzicht van de redenen waardoor een gastouder of nanny de kinderen niet kan opvangen: 

 • De ouders hebben geen cruciaal beroep. 
 • De gastouder of nanny vertoont één van de verkoudheidsklachten.
 • De huisgenoten van de gastouder vertonen één van de verkoudheidsklachten.
 • Eén of meerdere kinderen van de vraagouder vertonen verkoudheidsklachten.
 • De vraagouder blijft thuiswerken of blijft thuis vanwege verkoudheidsklachten en vangt het kind (de kinderen) zelf op.
 • De vraagouder, gastouder, nanny of één van de kinderen vallen in de risicogroep en dienen contacten met andere personen zoveel mogelijk te vermijden.  

De gastouder of nanny dient de uren als volgt te registreren:

 • Wanneer er door de gastouder of nanny in deze periode niet gewerkt kan worden vanwege de maatregelen tegen het coronavirus, dient de gastouder of nanny de uren te registreren zoals ze deze anders zou registreren als ze de komende maanden had gewerkt.
 • Wanneer een gastouder of nanny in een bepaalde periode niet kan werken en het rooster van die periode is nog niet bekend, dan kan voor deze periode het aantal uur per week aangehouden worden wat de voorgaande 3 maanden gemiddeld per week is afgenomen. Mocht je hier hulp bij kunnen gebruiken, dan kun je altijd even contact opnemen met Jippie.
 • Wanneer een gastouder of nanny in deze periode juist meer gaat werken vanwege de maatregelen tegen het coronavirus, dan worden deze extra uren naast de standaard uren uiteraard ook geregistreerd.

De vraagouder dient bij het betalen van de factuur rekening te houden met het volgende:

 • De vraagouder dient de gehele factuur te betalen zoals hij/zij deze elke maand doet.
 • De vraagouder dient niets aan te passen bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag, zo houdt de vraagouder zijn/haar recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
 • Een vraagouder hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of de kinderopvangtoeslag stop te zetten. Maar mocht het inkomen wijzigen in deze periode is het wel verstandig dit door te geven bij de Belastingdienst. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen en ouders zullen na een wijziging kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op het actuele inkomen.
 • Een deel van de factuur van het gastouderbureau kan betaald worden met de vergoeding van de kinderopvangtoeslag. Het andere deel van de factuur bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage dient de vraagouder dus te voldoen aan het gastouderbureau.

Zorgen vanuit vraagouders over doorbetalingsverplichting
Vraagouders in heel Nederland hebben hun zorgen geuit met betrekking tot de doorbetaling van gastouders en nanny’s. Vanuit de overheid en diverse brancheorganisaties (BOinK, Brancheorganisatie Kinderopvang en Brancheverenging Maatschappelijke opvang) wordt op dit moment overlegd op welke manier ouders extra financieel tegemoetgekomen kunnen worden bij doorbetaling van de gastouder of nanny. Tot zover is het volgende bekend:

 • Ten eerste is het een feit dat de kinderopvangtoeslag tijdens deze periode gewoon doorgaat en dat ouders hiervan gebruik mogen blijven maken om de factuur van het gastouderbureau te betalen.
 • Daarnaast wordt er op dit moment gesproken over een extra tegemoetkomging m.b.t. de eigen bijdrage gedurende deze periode. De eigen bijdrage is het deel van de factuur dat ouders zelf dienen te betalen na aftrek van de kinderopvangtoeslag. Dat zou kunnen betekenen dat de doorbetaling van de facturen aan het gastouderbureau ouders niks of een stuk minder gaat kosten! Maar dat is helaas nog geen feit en daarvoor zullen we eerst de gesprekken tussen de overheid en de brancheorganisaties moeten afwachten. De brancheorganisaties hebben al wel een brief opgesteld voor ouders waarin zij uitleggen waarvoor zij strijden en hoe ver zij zijn in dit proces. Klik hier om naar deze brief te gaan. Voor meer informatie verwijzen wij naar website van BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) via deze link.

Extra hulp voor ouders die ZZP-er zijn
Vanuit de overheid zijn afgelopen dinsdag 17 maart 2020 meerdere maatregelen bekend gemaakt om de werkenden in Nederland, waaronder ZZP-ers, financieel tegemoet komen in deze lastige periode. ZZP-ers die gebruik maken van gastouderopvang kunnen hier uiteraard ook gebruik van maken en dienen daarom net als de andere vraagouders de facturen tijdens deze periode wel de betalen. Ga hier naar de website van de Rijksoverheid waar informatie gevonden kan worden over welke maatregelen de Rijksoverheid heeft genomen voor ZZP-ers.

Bronnen: 

Deel deze pagina!

Wil je met één van onze medewerkers spreken?

Bel ons op:
085-4017040