MENU
/ Informatieplein / Coronavirus & Gastouderopvang / Sluiting van de gastouderopvang

Coronavirus & gastouderopvang

Sluiting van de gastouderopvang

Coronavirus & Gastouderopvang - Sluiting gastouderopvang
Foto: AdobeStock

Zondag 15 maart 2020 is tijdens een persconferentie door minister Bruins en minister Slob bekend gemaakt dat de kinderopvang vanaf maandag 16 maart 2020 minimaal 3 weken hun deuren sluit om zo de kans op verdere besmetting van het coronavirus te verkleinen.

Datum laatste bewerking: 16-03-2020

Sluiting geldt ook voor gastouders en nanny’s
Gastouders vallen ook onder kinderopvang en daarom zullen ook zij hun opvang tot 6 april 2020 moeten sluiten voor de meeste vraagouders (zie onderstaande lijst met vitale beroepen). Met betrekking tot nanny-opvang heeft GGD Fryslân maandag 16 maart 2020 telefonisch bevestigd dat de maatregel om de kinderopvang te sluiten ook voor nanny-opvang geldt. Dus nanny’s mogen vanaf deze dag ook geen opvang meer bieden. 

Lijst met vitale beroepen
De kinderopvang blijft echter wél toegankelijk voor vraagouders die werkzaam zijn in ‘vitale’ beroepen. Vitale beroepen zijn beroepen die nodig zijn om de samenleving draaiende te houden, dus beroepsgroepen die tijdens de uitbraak van het coronavirus vragen om continue bezetting. Specifiek voor het coronavirus is de bestaande lijst met vitale beroepsgroepen aangepast tot onderstaande lijst (bron: Rijksoverheid):

  • Zorg. Hieronder valt ook de productie en het transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
  • Het onderwijs. Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
  • Openbaar vervoer.
  • De voedselketen. De voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
  • Brandstof. Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etc.
  • Vervoer van afval en vuilnis.
  • Kinderopvang.
  • De media. Ten behoeve van de informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
  • De hulpverleningsdiensten. Zoals meldkamerpersoneel, de ambulance, de brandweer, GHOR, crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s. 
  • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente m.b.t. betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades).

Bovenstaande beroepen zijn specifiek voor de uitbraak van het coronavirus benoemd tot ‘cruciaal’, en komen bovenop de lijst van cruciale processen die altijd al geldt. Op deze lijst staan zaken zoals drinkwatervoorziening, gas- en elektra, het betalingsverkeer, defensie en de politie en de internet- en telefoonvoorziening.

Let op!
Kinderen van deze ouders mogen alleen naar school of de opvang gebracht worden als zij volledig gezond zijn. Als een kind enige vorm van verkoudheidsklachten heeft, moet het alsnog thuisblijven, zelfs wanneer dit slechts een loopneus of een kuchje is. Zie Vraag & Antwoord op onze website. Pas als het 24 uur klachtenvrij is, mag het weer naar school of opvang.

Dienen beide ouders werkzaam te zijn in een vitale beroepsgroep?
Nee, dat hoeft niet. Als in een gezin één van de twee ouders een vitaal beroep uitoefent, maar de ander niet, is het verzoek om wel zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er alsnog een beroep worden gedaan op de gastouderopvang. Het is dus geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep moeten werken. Het uitgangspunt is dat er opvang moet zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

Betalingsverplichting voor ouders
Vanuit de overheid is nu bepaald dat ouders wel een betalingsverplichting hebben, ook wanneer er de komende weken geen gebruik gemaakt kan worden van de gastouderopvang. Dit houdt in dat de gastouder de uren mag registreren die officieel de komende drie weken op de planning stonden. Mocht het rooster van een kind nog niet bekend zijn, dan kan het aantal uur per week aangehouden worden wat de afgelopen 3 maanden gemiddeld per week is afgenomen. Mocht je hier hulp bij kunnen gebruiken, dan kun je altijd even contact opnemen met Jippie. Vanuit de overheid wordt de kinderopvangtoeslag doorbetaald, zodat deze gebruikt kan worden om de factuur van het gastouderbureau te betalen.

Aanvullende informatie
Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Via deze link kom je bij een overzicht met vragen en antwoorden die betrekking hebben op de sluiting van de kinderopvang en gastouderopvang.

Tot slot
We begrijpen dat deze nieuwe maatregel nog meer ongemak en geregel met zich meebrengt. De maatregel gaat een stuk verder en voelt misschien overdreven wanneer het gaat om kleinschalige gastouderopvang. Echter ook met betrekking tot privé situaties wordt nu aan elke Nederland gevraagd sociale activiteiten te vermijden en gastouderopvang kan qua omvang daarmee vergeleken worden. Daarom zal toch deze nieuwe maatregel opgevolgd moeten worden om alle risico’s zo klein mogelijk te houden.

 

Bronnen: 

Deel deze pagina!

Wil je met één van onze medewerkers spreken?

Bel ons op:
085-4017040