MENU
/ Gastouders / Soorten gastouderopvang / Opvang bij vraagouder thuis, eigen kinderen

Opvang bij vraagouder thuis,
voor eigen kinderen

Bij deze vorm van opvang vindt de opvang bij de vraagouder thuis plaats en vang je als gastouder-aan-huis (nanny) alleen de kinderen van de vraagouder op. Dit is een luxe vorm van opvang waarbij de vraagouder zich niet meer hoeft te haasten om de kinderen naar een gastouder te brengen en weer op te halen en de kinderen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.

Dienstverlening aan Huis (DAH)

Doordat de vraagouder bij deze vorm van opvang de enige opdrachtgever van de gastouder is, valt deze vorm van gastouderopvang onder de regeling Dienstverlening aan Huis (DAH). Deze regeling is door de overheid in het leven geroepen om het voor particulieren mogelijk te maken om een andere particulier in te huren voor werkzaamheden in en rondom het huis. Kinderopvang valt hier ook onder.

Wanneer er gewerkt wordt volgens de regeling DAH betekent het dat de nanny in dienst komt bij de vraagouder en dat de vraagouder hiermee de werkgever wordt van de nanny. De vraagouder hoeft echter geen ingewikkelde administratie te voeren of loonbelastingen en werknemersverzekeringen af te dragen, zoals een bedrijf moet doen. Maar de vraagouder heeft wel meer verantwoordelijkheid en de nanny meer rechten, dan wanneer er gekozen wordt voor reguliere gastouderopvang (variant 1).

Wat zijn hierbij de regels?

  • Je vangt als nanny alleen de kinderen van de vraagouder op.
  • Je houdt je aan de huisregels en opvoedstijl van de vraagouder.
  • Je gaat samen met de vraagouder een arbeidsovereenkomst aan, waarbij jij de werknemer bent en de vraagouder de werkgever.
  • Jullie maken samen afspraken over de werktijden, de dagindeling en eventuele extra taken, zoals boodschappen, koken en huishoudelijke taken.
  • Je ontvangt één vast bedrag per gewerkt uur, ongeacht het aantal kinderen dat je op dat moment onder je hoede hebt. Dit bedrag wordt vooraf bepaald en dit bedrag mag nooit lager zijn dan het minimum uurloon. Wij maken gebruik van een all-in uurloon (zie volgende bullet) waarbij het minimum uurloon per 1 juli 2021 uitkomt op € 12,69. Echter bij Jippie starten wij de uurlonen voor nanny’s standaard bij € 13,00.
  • Wanneer je op vakantie gaat, heb je recht op vier weken doorbetaalde vakantie en 8% vakantietoeslag. De compensatie hiervoor is reeds verwerkt in het all-in uurloon, waardoor je tijdens de vakantieperiode niet meer extra betaald krijgt.
  • Wanneer je ziek wordt, heb je na 1 wachtdag recht op maximaal 6 weken doorbetaling van 70% van het gemiddelde loon dat je in de afgelopen 3 maanden verdiend hebt. Dit loon mag niet lager zijn dan het minimumloon. De vraagouder is verplicht deze uren te betalen.
  • Wanneer je werkdag op een officiële feestdag valt, wordt deze dag niet direct als doorbetaalde vrije dag gezien. Als ouders aangeven dat ze geen opvang nodig hebben, dienen zij deze dag wel aan je door te betalen. Als ouders wel opvang nodig hebben, maar jij kan deze dag niet werken, hebben de ouders geen doorbetalingsverplichting.
  • Je mag als nanny niet meer dan 3 dagen per week bij dezelfde vraagouder aan het werk. Gebeurt dat wel, dan valt de opvang onder een zwaardere vorm van werkgeverschap en heeft de vraagouder extra administratieve en financiële verplichtingen.

Deel deze pagina!

Wil je met één van onze medewerkers spreken?

Bel ons op:
085-4017040